Porous Bodies

Porous Bodies
2019
oil on canvas
48x50